zupnija
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.
Sestava ŽPS
V letu 2010 so bile v skladu s statutom volitve novega ŽPS. Sedanji ŽPS šteje 25 članov, v njem so predstavniki iz vseh naselij župnije in skupin, ki delujejo v župniji. Mandat člana ŽPS traja 5 let. V ŽPS so zbrani:
• člani po službi (župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov, katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev);
• voditelji ali delegati posameznih skupin (Karitas, Frančiškov svetni red, bralci, ministranti, skavti, animatorji,… )
• izvoljeni člani.
župnik ima tudi možnost imenovati največ 5 članov za posebne namene.
Tako kot vsako delovno telo, ima tudi župnijski pastoralni svet svoj statut, v katerem je določen njegov namen, usmeritve za kvalitetno delo in njegove naloge. Statut predpisuje tudi potek posameznega srečanja, ki naj se začne z molitvijo, duhovno mislijo ali božjo besedo in nadaljuje z obravnavo vprašanj oziroma problematike, ki je na dnevnem redu. Praviloma so srečanja sveta enkrat mesečno, odvisno od organizacije dela.
Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije. Pripravlja tudi predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge ŽPS se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
ŽPS želi slediti delovanju na vseh področjih in je župniku v pomoč:
na področju OZNANJEVANJA
 • Spremlja delo in oblikovanje posameznikov in skupin, ki so v službi oznanjevanja – katehistinje, birmanski animatorji, bralci beril.
 • Spremlja razne duhovne ponudbe – izobraževanje odraslih, predavanja.
 • Spremlja širšo obliko oznanjevanja – oznanila, plakati, propaganda.
 • Spremlja in pripravlja srečanje zakoncev jubilantov.
 • Spremlja in sodeluje vesele in žalostne dogodke v župniji – bolezni, nesreče, krst otrok, prvo obhajilo, birma,…
na področju BOGOSLUŽJA
 • Načrtuje in pripravlja praznovanja, slovesnosti in prireditve v župniji in to obhajanje adventa in božičnih praznikov, posta in velikonočnih praznikov, praznovanje župnijskega zavetnika, postavljanje jaslic, božjega groba,…
 • Sodeluje pri nedeljskih in prazničnih bogoslužij in skrbi, da se v bogoslužje aktivno vključujejo otroci, mladi in starejši tako s petjem kot drugimi oblikami sodelovanja.
 • Nudi pomoč pri molitvenih urah – četrtki pred prvim petkom, celodnevna češčenja.
 • Pospešuje ljudske pobožnosti – procesije za Veliko noč, Rešnje Telo, farnega zavetnika sv.Ilja, rožni venec, križev pot.
 • Podpira in načrtujejo pevske zbore v župniji in ne pozablja na ljudsko petje.
 • Nudi pomoč pri organizaciji župnijskih romanj na svete kraje doma in v tujini.
na področju DOBRODELNOSTI
 • Podpira delovanje Župnijske Karitas.
 • Spremlja programe ŽK in sodeluje pri delu.
 • Načrtuje in sodeluje pri dobrodelnih akcijah in koncertih.
 • Skrbi za ostarele in bolne.
SEZNAM IZBRANIH ČLANOV ŽPS ZA MANDAT 2010-2015
ZAPISNIKI (v pripravi...)
Zapisnik seje župnijskega pastoralnega sveta