zupnija

Evangeliji poročajo kako je Jezus Kristus sam skrbel za telo in dušo bolnikov, še posebej tistih, ki so bili nevarno bolni. To dela tudi danes po svoji Cerkvi, z zakramentom bolniškega maziljenja. O tem piše apostol Jakob: Če je kdo med vami bolan, naj pokliče duhovnika Cerkve, in ti ga naj v Gospodovem imenu mazilijo z oljem ter nad njim molijo in verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo polajšal, in če je v grehih, mu bo odpuščeno.Bolniško maziljenje podeli bolniku dušno in telesno pomoč. Duhovnik mazili bolnika na čelu in na dlaneh z bolniškim oljem.