zupnija

Kdo je animator?

Kdo je animator lahko preprosto povemo. Je tisti, ki navdušuje, spodbuja, ter razgiba soljudi - z eno besedo animira soljudi. Seveda dober animator ne postane kar čez noč, v trenutku, ampak je sad izkušenj, znanja in trdega dela .

 

Kje je usposabljanje?

Zato se animator tudi usposablja v šoli za animatorje. V njej si pridobi nova znanja, se osebnostno oblikuje ter izmenja izkušnje. V njej se bo dotaknil vsega, kar naj bi kot voditelj potreboval za svoje delo: od načrtovanja, projektnega dela, značilnosti mladih danes, sodobne kulture, dinamike in zakonitosti skupine, javnega nastopanja … Poleg pedagoških znanj si bo pridobil tudi teološka znanja od poznavanja Svetega pisma, liturgije, različnih vrst molitve … S svojimi idejami in energijo pa bo  lahko prinesel svežino v skupino in v Cerkev.

 

Kaj delajo?

Animatorji in voditelji skupin v Cerkvi na Slovenskem počnejo veliko stvari: vodijo oratorije, birmanske skupine, skavte, zbore, misijonske skupine, projekte, pomagajo pri Karitas … v različnih delavnicah. Pri tem pa se srečujejo z mnogimi vprašanji in težavami.

Biti animator v Cerkvi pomeni najprej vzgajati: za življenje, za dobro, za Boga. In iz življenjskih zadreg se lahko vsi skupaj učimo.

Eden od ciljev pa je tudi ta, da udeleženci utrdijo svoje temelje krščanskega mladostnika. Dosti se sprašujejo, kako živeti to, kar učijo. Tu pridejo do spoznanja, da animator ni najprej tisti, ki poučuje, ampak da je to, kar je. Zato pa mora imeti dobre temelje, iz katerih lahko izhaja.

 

Animator se zaveda

- da vsak izmed teh mladih nosi v sebi včasih osupljive zmožnosti. Konkretni izzivi so edini način, da jih bodo tudi razvili: skozi odnose, napor, iskanje, uspehe.

- zaupa mladim. Zagotovi pogoje, da bodo lahko nalogo dobro opravili. Pomaga, da bo naloga zanje izziv: osebno in za skupino. Jim stoji ob strani.

- poklican k temu, da je odprt za vse mlade in jih ima rad.

- upa si pogledati globlje in dlje po kateri poti hodi z birmanci? Kaj je njegov cilj in kaj Božji?

- da bo z malo tehnike komunikacije in z veliko zaupanja naredil v tistem trenutku najbolje, kar lahko stori.

Kdo vse ima koristi od dela animatorjev?

Najprej so to otroci oz. mladi, za katere animatorji delajo. Učijo se sodelovanja in spoštovanja drug drugega, pravičnosti in prijaznosti. Odkrivajo svoje darove, gradijo prijateljstva, veselje in ljubezen. Gradijo iskrene odnose in se učijo sodelovanja drug z drugim, odkrivajo svojo nadarjenost.

Starši, lahko vidijo različne koristi – najprej so lahko ponosni, da imajo lepo vzgojene otroke, imajo več časa zase, in zadovoljstvo ob nasmejanih obrazih otrok. Korist za starše je tudi velika izbira delavnic za mlade kjer ti pridobijo razna znanja.

Župnijska skupnost ob novih metodah pri delu z birmanci vključuje več sodelavcev. Odgovornost uvajanja v krščansko življenje se prenaša tudi na širšo skupnost.