zupnija

Občina Mislinja je obstajala v okviru avstrijskega cesarstva,v času Kraljevine Jugoslavije in tudi v obdobju Federativne republike Jugoslavije,do leta 1955. Tedaj so bile oblikovane velike občine in mislinjska je bila vključena v Občino Slovenj Gradec. Ponovno je postala samostojna leta 1995.

Je ena večjih po velikosti v Sloveniji, saj meri 112 km2, ima 11 naselij in 1265 hišnih številk, in 4511 prebivalcev. Je tipična podeželsko-vaška občina, njeno ozemlje se razteza od nadmorske višine 520 metrov v Spodnjih Dovžah, pa vse do najvišjega vrha Pohorja-Črnega vrha 1543 metrov.

Občina zavzema gornji del Mislinjske doline,od izvira Mislinje pod Roglo do Dovž, in doliško podolje, od izvira Pake do Hude luknje, ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro. Ob Paki sta nastali večji naselji Srednji in Gornji Dolič; ob Mislinji pa Mislinja, Šentilj.


Naselja v  župniji Št. Ilj pod Turjakom:
  • Dovže,
  • Mala Mislinja,
  • Mislinja,
  • Razborca,
  • Šentilj pod Turjakom in
  • Tolsti vrh pri Mislinji.