zupnija

Bog je ustanovil družino, ko je ustvaril prvega moža in ženo. Počastil jo je, ko je bil na svatbi v Kani Galilejski in tam naredil prvi čudež. Ljudi je učil: Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči! In tako je razglasil, da je zakon neločljiv.Življenje v družini je srečno, če se starši in otroci ljubijo med seboj. Za to ljubezen starši potrebujejo pomoč. To pomoč jim deli zakrament svetega zakona. Ko si ženin in nevesta pred duhovnikom in pričami obljubita zvestobo in na zunaj pokažeta, da hočeta živeti skupaj kot mož in žena, jima Kristus podeli posebno milost, da moreta živeti skupaj in prav vzgajati otroke.Kristjani prejmejo zakrament svetega zakona v cerkvi pred duhovnikom in dvema pričama.