zupnija
Župna cerkev sv. Ilja v Šentilju pod Turjakom se prvič omenja 1296 kot kapela sv. Ilja. Leta 1304 je že imela svojega duhovnika. Leta 1397 je bila v slabem stanju, zato so jo popravili in postavili cerkev, ki je postala podružnica župnije Stari trg. Leta 1476 so jo požgali Turki. Leta 1452 je bila sedež vikariata in 1494  vikariatne župnije. Popolnoma samostojna je postala okoli leta 1685.
ilij

Prvotna cerkev iz zadnje petine 13. stoletja je bila po konceptu kornozvonična. Od nje se je ohranil samo zvonik, ki so ga povišali za vrhnjo etažo v letih od 1815 do 1819, ko so tedanjo romansko cerkev podrli in zgradili sedanjo cerkev. Zvonik, ki stoji na jugovzhodnem koncu cerkve, je zgodnjegotskega porekla, njegovo pritličje pokriva križno rebrasti obok, opremljen z geometričnimi konzolami in okroglim sklepnikom z vgravirano rozeto.

Nadstropno župnišče je iz leta 1781, kaplanija pa iz leta 1804.