zupnija

Tako kot  škofje, tudi duhovniki nadaljujejo Kristusovo odrešilno delo, vodijo božje ljudstvo in oznanjajo božjo besedo. Svojo sveto službo pa opravljajo predvsem pri evharističnem bogoslužju, kjer nastopajo v Kristusovi osebi, razglašajo njegovo skrivnost, pridružujejo molitve vernikov Kristusovi daritvi, ki se je kot brezmadežna žrtev daroval svojemu Očetu.Kdor želi postati duhovnik mora končati teološke študije.Zakrament mašniškega posvečenja deli samo škof. Duhovniki opravljajo te službe: oznanjajo božjo besedo, opravljajo daritev svete maše, delijo zakramente in vodijo ljudi k Bogu.