zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

29. nedelja med letom - misijonska 2019