zupnija

Krščanski starši dajo svoje otroke tudi krstiti in jih vzgajajo v veri. Jezus je namreč rekel: Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Apostolom pa je naročil: Pojdite in naredite vse narode za moje učence! Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha!Pri krstu se izbriše izvirni greh. Krščenec postane član božjega ljudstva – Cerkve, dobi posvečujočo milost in pravico do nebes. Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament.Redno krščujejo duhovniki, v smrtni nevarnosti pa vsak človek.