zupnija

Jezus je hotel, da bi se njegovi bratje in sestre, vsi, ki smo krščeni, v vseh časih zbirali okrog njegove mize, kjer nas on hrani in gosti. V ta namen je zadnji večerji na veliki četrtek zbral okrog sebe apostole. Medtem ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil in razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel kelih z vinom, se zahvalil, jim ga dal in rekel: Pijte iz njega vsi! To je namreč moja kri, ki se za mnoge preliva v odpuščanje grehov.To je bila Kristusova daritev, maša, pri kateri je Bogu očetu vnaprej daroval svoje življenje. Naslednji dan, veliki petek, je to daritev dovršil s svojo smrtjo na križu.Ker Jezus želi, da bi bili vsi ljudje vseh časov pri njegovi daritvi in se z njim darovali, je apostolom naročil, naj delajo v njegov spomin, kar je on storil pri zadnji večerji. Maša je torej Jezusova in naša daritev.