zupnija
Kdo je ministrant?

V župniji deluje skupina fantov, ki jim pravimo ministranti in spadajo v sam vrh bogoslužnih sodelavcev. Beseda prihaja iz latinskega jezika ministrare in pomeni služiti, biti v službi, skupaj sodelovati; tisti, ki streže, strežnik, streže duhovniku pri maši.
Ministranti so služabniki Boga in sodelavci duhovnika.
Opravila ministranta
Ministrant pomaga duhovniku zlasti pri naslednjih opravilih:
- priprava oltarja
- priprava darov (hostij in vina)
- priprava mašnih knjig
- prenašanja bogoslužnih predmetov (križ, sveče, kadilnica ipd.)
- pomoč duhovniku pri umivanju rok
- zvonenje z zvončkom pri pomembnejših delih maše
- starejši ministranti tudi berejo berila in prošnje
Navodila ali pravila ministrantov
Naš gospod župnik pravi, da je ministrant majčkeno bolj priden kot drugi. Vsak ministrant se mora držati nekaterih navodil. Obveznosti oz. pravila ministrantov so:
  1. Ministrant vestno izpolnjuje svoje verske dolžnosti in ne preživi nedelje brez svete maše.
  2. Ministrant vestno izpolnjuje šolske dolžnosti.
  3. Ministrant se izogiba vsemu kar ni primerno za dobrega kristjana.
  4. Ministrant je dober in zvest prijatelj.
  5. Ministrant si prizadeva za delavnost, pomoč, poštenost in spoštovanje.
  6. Ministrant lepo streže in sodeluje pri maši.
  7. Ministrant se vestno udeležuje mesečnih srečanj.
  8. Ministrant vestno skrbi za urejena in čista ministrantska oblačila.
  9. Ministrant rad moli.
  10. Ministrant ima dolžnost ministrirati enkrat med tednom ter ob nedeljah in praznikih.
Ministrantske vaje
Svoje znanje si ministranti pridobivamo z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah.
Enkrat mesečno imamo ministrantske vaje, vaje pa imamo tudi pred večjimi prazniki.
Naša skupna srečanja so vsak prvi četrtek zvečer pred sv. mašo. Začenjamo jih vedno s kratko molitvijo, nadaljujemo s pogovorom o temi tistega srečanja, sledi praktični del in ob koncu si tudi včasih vzamemo nekaj časa za skupno veselje in igro.
Vsako leto na začetku veroučnega leta imamo sprejem ministrantov, ki jih med sveto mašo slovesno sprejmemo v službo ministrantov.

Tudi med letom ne mirujemo - srečujemo se pri nogometu, udeležimo se dekanijskega dneva ministrantov, udeležimo se škofijskega molitvenega dneva za duhovne poklice, organiziramo izlet, imamo letovanje na morju,...
Ob večjih praznikih nas gospod župnik v znak zahvale tudi obdari.
Upamo, da bo naša ministrantska skupina pritegnila še več mladih fantov za to lepo službo! Vedno je lepo in zanimivo. Fantje vabljeni! Pridite in poglejte! Pridružite se nam!
V naši župniji imamo trenutno 26 ministrantov, ki skrbijo za lepo bogoslužje zlasti ob nedeljah in praznikih.