zupnija

ANTONOVA NEDELJA PRI SV. AHACU

Kategorija
ŽUPNIJA
Datum
2019-01-20 09:00

ob 9 h sveta maša pri sv. Ahacu za zdravje pri ljudeh in pri živini, blagoslov krač in licitacija