zupnija

 

65671240 

Izjava duhovnikov Dekanije Stari trg za vzpostavitev javnega bogoslužja v času epidemije covida-19

Slovenska škofovska konferenca je 30. aprila 2020 objavila Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah v času epidemije covida-19.

Slovenski škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

Udeležba pri bogoslužju je dovoljena samo zdravim osebam. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal, ruta ipd.).

Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.

Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna (ta omejitev ne velja za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu). V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje.

Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).

Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.

V skladu s temi navodili smo duhovniki Dekanije Stari trg sprejeli sledeči razpored sv. maš:

 • vsak delavnik ob 18 v Doliču ter ob 19h v Šentilju in Šmartnem
 • v soboto, 9. maja, ob 19h na Razborju
 • v nedeljo, 10. maja:
  ob 8h in 10h v Šmartnem
  ob 8h v Doliču, ob 10h v Šentvidu
  ob 8h v Podgorju, ob 10.30 na Razborju
  ob 9h v Šentilju, ob 11h v Šmiklavžu
 • od ponedeljka, 11. maja, v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec:
  v ponedeljek v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Pameče
  v torek v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Stari trg
  v sredo v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Sele
  v četrtek, petek in soboto v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Slovenj Gradec
  v nedeljo, 17. maja, ob 10h v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Pameče
  v nedeljo, 24. maja, ob 10h v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Stari trg
  v nedeljo, 31. maja, ob 10h v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Sele
  v nedeljo, 7. junija, ob 10h v cerkvi sv. Elizabete nedeljska maša župnije Slovenj Gradec

Podeljevanje zakramentov:
Glede vseh zakramentov v celoti sledimo navodilom škofovske konference. Kdor želi sv. spoved ali zakrament bolniškega maziljenja, lahko to svojemu župniku izrazi po telefonu ali e-pošti in se bomo dogovorili. Starši letošnjih prvoobhajancev Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec ste po e-pošti prejeli obvestilo o možnosti obhajanja zakramentov za vašega otroka.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših župnij.

Na vse vas kličemo Božjega blagoslova!

duhovniki Dekanije Stari trg

f82031dad14d996bd6b775a70a1bd5ac92d52ca8