zupnija

 jedila

Dragi župljani župnije Šentilj in Šmiklavž!

Vsi duhovniki smo dobili navodila glede obhajanja velikonočnih praznikov od cvetne nedelje dalje. V prilogi jih objavljam na naši spletni strani. Med seboj se o teh navodilih po telefonu in e-pošti obvestite. Ta navodila bom izpolnjeval in prosim, da jim tudi vi sledite. Blagoslov bom podeljeval v skladu z navodili, več bo še napisano v župnijskih oznanilih.

Ostanimo povezani v prošnji in molitvi drug za drugega.

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 2020

Vaš župnik Tine