zupnija

verouk 4 

 DRAGI STARŠI IN OTROCI DOMA

Predvidoma rednega župnijskega verouka v naših učilnicah VSAJ ŠE NEKAJ ČASA NE BO.

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD (SKU) nas vabi da prilagodimo KATEHEZO - VEROUK danim razmeram. Tako kateheza dobiva nov izraz, v katero so bolj vključeni starši, na drugačen način pa tudi mi katehetje.

Sledili bomo priporočilom SKU.

V okviru SKU se bodo trudili, da bodo pripravljali gradiva, ki bodo dostopna na spletni strani SKU. Pred vsako nedeljo bo dostopno molitveno bogoslužje za družine in nekaj dodatnega gradiva ob nedeljski Božji besedi. Pripravljali pa bodo tudi gradiva, ki bodo podprla redno veroučno snov - do velike noči v pripravi na praznik, pozneje pa glede na posamezne razrede.

Dragi starši in otroci, redno veroučno snov za posamezne razrede nadaljujte doma in skušajte narediti v delovnih zvezkih domače naloge po lekcijah do konca nalog. Ko se zopet srečamo v veroučnih učilnicah bomo pogledali vaše delo in vaš trud.

Spodaj pa je zbrano na enem mestu nekaj najbolj koristnih in praktičnih dodatnih zadev za doma z otroki.

Doma se tako lahko pogovorite ob nedeljski (22. 3:) katehezi:

Predšolski in 1. triletje       

  1. triletje    
  2. triletje

– Zgodba za vsak dan, lepa priložnost, da se vključimo v mrežo (Kdor se uči, je mlad) v tem tednu družine.

– Kateheze za med tednom 1. triletje      

– Kateheze za med tednom 2. in 3. triletje

– Gradivo od sv. Jožefa do Gospodovega oznanjenja: Spodbuda k družinski molitvi tudi če je to za koga nekaj novega) V gradivu sta tudi dva kviza in še nekaj delovnih listov med idejami na koncu. Veroučence spodbudite, da se pomerijo v obeh kvizih (o sv. Jožefu je spletne oblike, o Mariji na način milijonarja).

Novo: kratki svetopisemski videi prevedeni v slovenščino …

Za družine sta pripravljena tudi družinski križev pot   in   križev pot za otroke.

Druge vsebine zbrane na enem mestu …

Delite si vsebino med seboj po e-pošti in facebooku ter pridno uporabite. Najboljši verouk pa je družinsko življenje, pogovor in molitev med vami doma.

 

Vaš župnik Tine in katehistinje