zupnija

vsi sveti 1

 To pot moramo prehoditi vsak zase. 

 In vsi skupaj.

 Tej poti moramo prisluhniti.

 Vsak zase.

 In vsi skupaj.

 To pot moramo začutiti, 

 kako čas prebira kosti

 in jih predaja sosedu

 za - upaj.

    (Peter Košak) 

      upanje