zupnija

Pri OZNANILIH za prihodnjo nedeljo 13. 10. 2019 je prišlo do spremembe pri urah maše. Prosimo, bodite pozorni in upoštevajte sedanji red maš v

OZNANILIH

entilj