zupnija

V septembru bomo začeli v župnijskih prostorih v Šentilju pod Turjakom mesečna srečanja za ženske.

Srečanja so namenjena celostni rasti žensk. Starost je omejena navzdol (18 let), navzgor ni omejena.

Podrobnejše informacije so na priloženem vabilu.

enske Koroška plakat

_vabila_-_žene_Koroška_skupina.pdf