zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

29. nedelja med letom - misijonska 2018
25. nedelja med letom - slomškova 2018
24. nedelja med letom 2018 - katehetska